سراب رد پاي تو

كجاي جاده پيدا شد

كجا دستاتو گم كردم

كه پايان من اينجا شد

كجاي قصه خوابيدي

كه من تو گريه بيدارم

كه هر شب هرم دستاتو

به آغوشم بدهكارم

تو با دلتنگياي من

تو با اين جاده همدستي

تظاهر كن ازم دوري

تظاهر مي كنم هستي

تو آهنگ سكوت تو

به دنبال يه تسكينم

صدايي تو جهانم نيست

فقط تصوير مي بينم

يه حسي از تو در من هست

كه مي دونم تورو دارم

واسه برگشتنت هرشب

درارو باز ميذارم

 

dariushfan2000.com - dariush new clip

 

سراب رد پاي تو

كجاي جاده پيدا شد

كجا دستاتو گم كردم

كه پايان من اينجا شد

كجاي قصه خوابيدي

كه من تو گريه بدارم

كه هر شب هرم دستاتو

به آغوشم بدهكارم

تو با دلتنگياي من

تو با اين جاده همدستي

تظاهر كن ازم دوري

تظاهر مي كنم هستي

...

dariushfan2000.com - Dariush New Clip

 کلیپ زیبای سراب رد پای تو

پاینده باد یگانه بی تکرار،داریوش ماندگار
 
 

                 

            سراب رد پای تو

              كجای جاده پيدا شد

                     كجا دستاتو گم كردم

                             كه پايان من اينجا شد

 

كجای قصه خوابيدی

كه من تو گريه بيدارم

كه هر شب هرم دستاتو

به آغوشم بدهكارم

 

       تو با دلتنگيای من

       تو با اين جاده همدستی

                   تظاهر كن ازم دوری

                        تظاهر می كنم هستی

 

تو آهنگ سكوت تو

به دنبال يه تسكينم

صدايی تو جهانم نيست

فقط تصوير می بينم

 

        يه حسی از تو در من هست

                       كه می دونم تو رو دارم

                            واسه برگشتنت هرشب

                                              درا رو باز ميذارم

 

سراب رد پای تو

كجای جاده پيدا شد

كجا دستاتو گم كردم

كه پايان من اينجا شد

 

           كجای قصه خوابيدی

                كه من تو گريه بیدارم

                     كه هر شب هرم دستاتو

                                   به آغوشم بدهكارم

 

تو با دلتنگيای من

تو با اين جاده همدستی

تظاهر كن ازم دوری

تظاهر مي كنم هستی

 

                                       حامد داریوشیتاريخ : پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 14:7 | نویسنده : حامد داریوشی |